Jeden za wszystkich

międzynarodowa akcja społeczna związana z epidemią COVID-19

Dołącz do akcji! Użyj przypinki
JEDEN ZA WSZYSTKICH

Pokaż, że dbasz o siebie i o innych!

Pandemia COVID-19

Od kilku miesięcy świat zmaga się ze śmiertelnym zagrożeniem wywoływanym przez koronawirusa. Pokonanie pandemii jest naszym najważniejszym celem jako ludzkości. Do skutecznego powstrzymania epidemii trzeba działania każdego z nas. Zalecenia epidemiologów są jasne: izolacja, dobrowolna kwarantanna oraz stosowanie osobistych środków ochrony. Musimy zachowywać dystans fizyczny, ograniczać życie społeczne i towarzyskie, solidarnie stosując się do zaleceń epidemiologów.

Maseczki, przyłbice, rękawiczki, przegrody sklepowe czy linie na podłogach wyznaczające dystans zmniejszają ryzyko zakażenia, jednocześnie wznosząc między nami barierę nieufności, strachu oraz spadku zaufania. Na dłuższą metę taka separacja osłabia więzi międzyludzkie, które łączą nas w wyjątkową wspólnotę – w społeczeństwo.

Potrzebne jest działanie każdego z nas

Wierzymy, że odosobnienie i przestrzeganie wytycznych epidemicznych powoduje, że wspólnie spowolnimy transmisję wirusa oraz spłaszczymy krzywą zachorowań. Jako społeczeństwo ponosimy ogromny wysiłek – walka z wirusem odbywa się kosztem naszych relacji międzyludzkich. Akcja społeczna JEDEN ZA WSZYSTKICH przeciwdziała osłabianiu relacji społecznych, pomaga odbudować zaufanie do nas samych oraz promuje skuteczne rozwiązania w walce z epidemią.

Dystans fizyczny nie musi oznaczać społecznego

Czym jest akcja społeczna jeden za wszystkich?

Jeden za wszystkich

Międzynarodowa akcja społeczna JEDEN ZA WSZYSTKICH jest oddolnym, niezależnym działaniem fundacji MI POLIN / Z POLSKI dotyczącym epidemii. Akcja ma trzy cele:

Przestrzeganie zasad epidemicznych

Przypominanie o obowiązku stosowania zaleceń epidemicznych jako głównej i jedynej powszechnie dostępnej broni w walce przeciw wirusowi.

Solidarność
wspólnoty

Myślenie o innych i patrzenie na ich potrzeby, czyli wzajemne wsparcie. Właśnie to stanowi fundament naszej wspólnoty.

Nadzieja
i jedność

Wysyłanie uśmiechu, którego nie widać pod maseczką. Nawet drobny gest wyrażający życzliwość wzmacnia poczucie jedności i dodaje nadziei.

Tym symbolem jest papierowa przypinka JEDEN ZA WSZYSTKICH.
Ściągnij szablon, wykonaj symbol zgodnie z instrukcją i umieść przypinkę na swoim ubraniu lub drzwiach, tak aby była dobrze widoczna. Zademonstruj, że myślisz o innych i oczekujesz tego samego.

Przypinka jako tarcza

Przypinka ma kształt tarczy złożonej z trzech serc. Serca te symbolizują przestrzeganie zasad epidemicznych, solidarność wspólnoty i nadzieję. Każde serce jest w innym kolorze: żółtym, czerwonym i niebieskim. Są to trzy kolory podstawowe, tak jak podstawowe są wymienione wartości. Splecione serca tworzą tarczę, a naszą tarczą są wartości i jedność! Szablon możesz pobrać z naszej strony.

Jak zrobić przypinkę?

Dołącz do akcji! Użyj przypinki
JEDEN ZA WSZYSTKICH

Zademonstruj solidarność wobec pandemii COVID-19.

Dlaczego warto nosić przypinkę?

Całkowite zawieszenie naszej obecności w społeczeństwie jest niemożliwe. Musimy wychodzić do sklepu, pracy czy prowadzić inną, niezbędna działalność życiową. Niektóre obostrzenia mogą zostać zniesione, abyśmy stopniowo wracali do normalności. To właśnie w takim momencie przestrzeganie zasad będzie miało kluczowe znaczenie – wrócimy do intensywnych interakcji z innymi, a przecież epidemia wciąż trwa i nadal istnieje wysokie ryzyko zakażenia.

JEDEN ZA WSZYSTKICH oznacza, że każdy z nas swoim zachowaniem odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie innych. Papierowa przypinka JEDEN ZA WSZYSTKICH jest tym, czego dotąd brakowało w przestrzeni publicznej, ponieważ jest symbolem pozytywnej walki z koronawirusem oraz znakiem wspólnego wysiłku wkładanego przez każdą jednostkę na rzecz ogółu.

Odpowiadasz za zdrowie i bezpieczeństwo innych

Nosząc przypinkę JEDEN ZA WSZYSTKICH, wysyłasz jasny sygnał do otaczających ludzi – Myślę o Tobie i dbam o Ciebie. Gdy zaobserwujesz przypinkę JEDEN ZA WSZYSTKICH na ubraniu kogoś innego, to jest to znak, że ta osoba przestrzega zasad bezpieczeństwa w swoim i Twoim imieniu oraz oczekuje tego samego od Ciebie. To daje Ci pewność, że nie jesteś sam wobec zagrożenia. Jest nas więcej. To daje nam nadzieję na szybkie zwycięstwo. Daj temu wyraz – noś z dumą papierową przypinkę JEDEN ZA WSZYSTKICH.

Nie jesteś sam w obliczu zagrożenia

Dołącz do akcji! Użyj przypinki
JEDEN ZA WSZYSTKICH

Tylko razem zwyciężymy!

Dla mediów

Zwracamy się do Państwa z apelem o nagłośnienie kampanii społecznej JEDEN ZA WSZYSTKICH, zależy nam bowiem na dotarciu do jak najszerszego grona. Im więcej ludzi dowie się o papierowym symbolu walki z wirusem i będzie przestrzegać tych zasad i wartości, do których nawiązuje ta prosta przypinka, tym szybciej uda nam się przezwyciężyć trudności.

Telefon kontaktowy: Aleksander Prugar / Prezes Zarządu: 502 043 935

E-mail: info@jedenzawszystkich.pl

O nas

MI POLIN / Z POLSKI Fundacja powstała w 2019 roku w Warszawie z inicjatywy Heleny Czernek i Aleksandra Prugara, którzy jeszcze przed jej założeniem podejmowali szereg działań edukacyjnych dla społeczności lokalnych w ramach studia projektowego MI POLIN. To właśnie w ramach takich działań powstał głośny projekt papierowego żółtego żonkila, upamiętniający rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Fundacja została powołana, by organizować i promować inicjatywy w zakresie upamiętniania historii, kultury i sztuki polskiej i żydowskiej, a także inicjować akcje społeczne.

MI POLIN / Z POLSKI FUNDACJA
info@jedenzawszystkich.pl

Prezes Zarządu:  Aleksander Prugar, tel. 502 043 935
Członek Zarządu:  Helena Czernek, tel. 502 041 464

Akcja społeczna JEDEN ZA WSZYSTKICH nie zostałaby zrealizowana bez pomocy otrzymanej od następujących osób:

Patryk Cieśluk Patrick.pro – wsparcie IT
Jan Wąsiński – korekta językowa oraz tłumaczenie na język hiszpański
Dawid Grabowski – tłumaczenie na język francuski i angielski
Katarzyna Jachnicka – tłumaczenie na język włoski
Agnieszka Sababady – koordynacja tłumaczeń
Elisabeth Wassermann – tłumaczenie na język niemiecki
Varvara Redmond – tłumaczenie na język rosyjski
Agnieszka Milewska – koordynacja mediów oraz wsparcie PR
Iwona Przybyła – promocja

HELENA CZERNEK
ALEKSANDER PRUGAR
Organizatorem akcji jest Mi Polin / Z Polski Fundacja z siedzibą: ul. Nowy Świat 49/209, 00-042 Warszawa KRS 0000779233 NIP 5252785799 REGON 383003326

Sfinansowano ze środków własnych fundacji. Wsparcie IT projektu: Patryk Cieśluk

POBIERZ REGULAMIN AKCJI

info@jedenzawszystkich.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ©